برگزیدگان بخش ستایشگران اهل بیت علیهم السلام

اولین مهرواره هوای نو - سال 1400-1401

هوای نو

علیرضا اسفندیاری

استان اردبیل

برگزیده در رشته مدیحه خوانی

هوای نو

کاظم اکبری

استان مازندران

برگزیده در رشته مدیحه خوانی

هوای نو

امیرحسین امیدعلی

استان لرستان

برگزیده در رشته مدیحه خوانی

هوای نو

شهریار حسن زاده

استان اردبیل

برگزیده در رشته مدیحه خوانی

هوای نو

مهدی رسولی

استان زنجان

برگزیده در رشته مدیحه خوانی

هوای نو

مهدی شوقی

استان اردبیل

برگزیده در رشته مدیحه خوانی

هوای نو

سعید عباس زاده

استان تهران

برگزیده در رشته مدیحه خوانی

هوای نو

حسن عطایی

استان قم

برگزیده در رشته مدیحه خوانی

هوای نو

خانواده شهید پورجعفری

استان کرمان

شایسته تقدیر در رشته شهید سلیمانی

هوای نو

مسعود پیرایش

استان مرکزی

شایسته تقدیر در رشته نسل حسینی

هوای نو

میثم مطیعی

استان تهران

شایسته تقدیر در رشته نسل حسینی

هوای نو

استاد حاج غلامرضا سازگار

استان تهران

شایسته تقدیر در رشته نغمه پردازان برتر

هوای نو

استاد حاج علی انسانی

استان تهران

شایسته تقدیر در رشته نغمه پردازان برتر

هوای نو

استاد حاج حیدر توکلی

استان تهران

شایسته تقدیر در رشته نغمه پردازان برتر

هوای نو

جناب آقای محمد مهدی صمیمی

استان تهران

شایسته تقدیر در رشته نغمه پردازان

هوای نو

جناب آقای مهدی زنگنه

استان تهران

شایسته تقدیر در رشته نغمه پردازان

هوای نو

جناب آقای محسن عرب خالقی

استان تهران

شایسته تقدیر در رشته نغمه پردازان

هوای نو

استاد مهدی امین فروغی

استان تهران

شایسته تقدیر در بخش اقدامات شاخص

هوای نو

جناب آقای اکبر شیخی

استان لرستان

شایسته تقدیر در بخش اقدامات شاخص

هوای نو

جناب آقای امیر عباسی

استان تهران

شایسته تقدیر در بخش اقدامات شاخص