درباره ما

مهـرواره برگزیـدگان سـال هیــأت و تشـکلهای دیـنی جمهوری اسلامی ایران

مهرواره هوای نو به فصل سوم خود رسیده و می‌خواهد سطح نگرش، نگاه و رویکرد هیأت‌ها و اصحاب آنان را در مواجهه با عموم مردم ارتقاء دهد؛ به‌گونه‌ای که عموم ایرانیان با تمام سلایقی که دارند، مخاطب هیأت باشند.

هوای نو تلاش می‌کند نگاه عامه مردم را به هیأت تغییر دهد و این ذهنیت را اصلاح کند که «هیأت، محصور در زمان خاص یا سبک‌های خاص عزاداری نیست.»


هوای نو در سال 1403 بر 6 سیاست تمرکز کرده است:

اول: نقش و حضور جایگاه بانوان در عرصه هیأت به عنوان رویکرد پررنگ این فصل، مورد توجه است.

دوم: «هیأت، کانون جهاد تبیین است» و در همه اجزاء اجرایی و محتوایی مهرواره، این مفهوم رنگ اجرا به خود خواهد گرفت.

سوم: مهرواره می‌خواهد مشارکت و تعامل با دیگر نهادهای مردمی و حاکمیتی را پیگیری کند. البته که حوزه‌های مختلف سازمان تبلیغات اسلامی در اولویت خواهند بود.

چهارم: هوای نو متعلق به همه ایران است و اختصاص به تهران و شهرهای بزرگ ندارد.

پنجم: موضوع هیأت و جهانی‌اندیشی و بسترسازی برای تقویت رویکرد بین‌المللی مهرواره از تازه‌ای این دوره است.

ششم: «هوای نو» برخاسته از هیأت است و هیأت‌ها نه تنها باید آن را از خودشان بدانند؛ بلکه فواید آن برایشان ملموس و محسوس باشد.