درباره ما

مهـرواره برگزیـدگان سـال هیــأت و تشـکلهای دیـنی جمهوری اسلامی ایران

هـــــوای نـــــو

مهرواره هوای نو مهرواره‌ای جهت همدلی و هم‌جوری هیأت‌ها و تشکل‌های دینی و فرهنگی است که توسط سازمان هیأت‌ها و تشکل‌های دینی برگزار خواهد شد.

در هــوای نــو هیأت نفسی تازه کنیم

هوای نو آمده است تا نفس فعالان فرهنگی را تازه کند! و نسیمی نو در هیأت‌ها و مراکز فرهنگی بدمد.

زیست بوم هیــأت

هوای نو می‌خواهد نشان دهد که هیأت جایی برای زندگی است و نه تنها در مناسبت‌های خاص، بلکه در تمام ایام می‌توان در زیست بوم هیأت‌ها نفسی تازه کرد!

مأمنی برای خانواده

هوای نو آمده است این باور را تقویت کند که تشکل‌های دینی و هیأت‌ها مأمنی برای خانواده‌ها و به‌خصوص جوانان و نوجوانان هستند تا از آسیب‌های دنیای پر از هیاهوی امروز در امان باشند.

مهـــــرواره

اولین مهرواره هوای نو در سه بخش هیأت‌ها و تشکل‌های دینی، ستایشگران اهل بیت(علیه السلام) و کتاب هیأت برگزار خواهد شد.