هــوای نــــو

مهـرواره برگزیـدگان سـال هیــأت و تشـکلهای دیـنی جمهوری اسلامی ایران

در هــوای نــو هیأت نفسی تازه کنیم ...

مهـرواره برگزیـدگان سـال هیــأت و تشـکلهای دیـنی جمهوری اسلامی ایران

نهاد هیأت

نهاد هیأت

سال گذشته، مهرواره یک «بخش هیأت» داشت و همه فعالیت‌ها در آن جا گرفته بود و سال دوم با توسعه این بخش، «نهاد هیأت» مستقل از حامیان و ارکان هیأت، محوربندی شده و سه محور اصلی، ویژه و جنبی خواهد داشت.
ارکان هیأت

ارکان هیأت

بخش ارکان هیأت در مهرواره هوای نو، در چهار محور شاعر، مدیر هیأت، ستایشگر و سخنران، به بررسی چهار رکن محوری هیأت‌های کشور می‌پردازد. چهار رکن اساسی که قوام و استواری هیأت‌ها در گذر تاریخ، مبتنی بر مجاهده مخلصانه آنان بوده و هنوز هم هست.
تولیدات هیأت

تولیدات هیأت

در این بخش، آن دسته از کارهای تولیدی مورد بررسی قرار می‌گیرند که توسط هیأت‌ها و یا به دست مجموعه‌های خدمت‌رسان به هیأت به تولید رسیده‌اند. یعنی دو گروه، مخاطب این بخش خواهند بود.
فرا هیأت

فرا هیأت

این بخش، برخلاف بخش‌های دیگر که به موضوعات مربوط به هیأت تراز و برآمده از هیأت‌های مرسوم توجه دارند به محورهای مربوط به پیرامون هیأت‌های مذهبی می‌پردازد. از این رو بخش فراهیأت به مجموعه‌ای از رویدادها، مراکز و اشخاص توجه دارد که خارج از زیست بوم هیأت‌اند، اما در تعالی و پیشرفت هی...
هیأت

هیأت

هــــــــــــوای نــــــــو آمده است تا به طور حرفه‌ای و متـــــــمرکز به تمام شئــــــــــــــــــون هیـــــــــــــأت‌ها بپــــــــردازد و مــــــــــــهرواره‌ای تخصصـــــــــــی در این حـــــــــــــــوزه باشــــــد.
ستایشگران اهل بیت علیهم السلام

ستایشگران اهل بیت علیهم السلام

ستایشگری اعم از شاعری، نغمه‌‌پردازی و مداحی پیشانی و محلِ نمود بسیاری از هیأت‌ها است و این نغمه‌ها و مدح‌ها هستند که در گذر تاریخ همچنان در اذهان می‌مانند و بر هر کوی و برزنی نوایشان سالیان سال گوش می‌نوازد.
کتاب هیأت

کتاب هیأت

کتاب هیأت نشانگر معرفت محور بودن هیأت‌ها است، در واقع کتاب هیأت مجموعه‌ای خواهد بود از انتخاب کتاب سال عاشورا و محورهایی در حوزه کتاب که دربرگیرنده موضوع هیأت‌ها و تشکل‌های دینی باشد.