هــوای نــــو

مهـرواره برگزیـدگان سـال هیــأت و تشـکلهای دیـنی جمهوری اسلامی ایران

در هــوای نــو هیأت نفسی تازه کنیم ...

مهرواره هــوای نــو در سه بخش هیأت، ستایشگران اهل بیت علیهم السلام و کتاب هیأت برگزار می شود

هیأت

هیأت

هــــــــــــوای نــــــــو آمده است تا به طور حرفه‌ای و متـــــــمرکز به تمام شئــــــــــــــــــون هیـــــــــــــأت‌ها بپــــــــردازد و مــــــــــــهرواره‌ای تخصصـــــــــــی در این حـــــــــــــــوزه باشــــــد.
ستایشگران اهل بیت علیهم السلام

ستایشگران اهل بیت علیهم السلام

ستایشگری اعم از شاعری، نغمه‌‌پردازی و مداحی پیشانی و محلِ نمود بسیاری از هیأت‌ها است و این نغمه‌ها و مدح‌ها هستند که در گذر تاریخ همچنان در اذهان می‌مانند و بر هر کوی و برزنی نوایشان سالیان سال گوش می‌نوازد.
کتاب هیأت

کتاب هیأت

کتاب هیأت نشانگر معرفت محور بودن هیأت‌ها است، در واقع کتاب هیأت مجموعه‌ای خواهد بود از انتخاب کتاب سال عاشورا و محورهایی در حوزه کتاب که دربرگیرنده موضوع هیأت‌ها و تشکل‌های دینی باشد.