برگزیدگان بخش ارکان هیأت

بخش ارکان هیأت

مهـرواره برگزیـدگان سـال هیــأت و تشـکلهای دیـنی جمهوری اسلامی ایران

هوای نو

عباس همتی

استان قزوین ، شهرستان البرز

برگزیده محور شاعر / رشته شعر در قالب های کلاسیک و نو

هوای نو

رضا خورشیدی فر

استان قم ، شهرستان قم

شایسته تقدیر محور شاعر / رشته شعر در قالب های کلاسیک و نو

هوای نو

مجتبی حاذق

استان گیلان ، شهرستان رشت

شایسته تقدیر محور شاعر / رشته شعر در قالب های کلاسیک و نو

هوای نو

حجت الاسلام محمد مروستی زاده

استان یزد ، شهرستان یزد

برگزیده محور شاعر / رشته نوحه سرایی و سرود

هوای نو

رضا یزدانی

استان قم ، شهرستان قم

شایسته تقدیر محور شاعر / رشته نوحه سرایی و سرود

هوای نو

محمدمهدی سیار

استان تهران ، شهرستان تهران

شایسته تقدیر محور شاعر / رشته نوحه سرایی و سرود

هوای نو

علی ملک زاده

استان کرمانشاه ، شهرستان کرمانشاه

شایسته تقدیر محور ستایشگر / رشته مضمون و محتوا

هوای نو

حسن نجف زاده

استان خراسان جنوبی ، شهرستان سرایان

شایسته تقدیر محور ستایشگر / رشته مضمون و محتوا

هوای نو

علیرضا شریفی

استان اصفهان ، شهرستان اصفهان

برگزیده محور ستایشگر / رشته نوحه و سرود خوانی

هوای نو

مصطفی سرگزی پور

استان سیستان و بلوچستان ، شهرستان زاهدان

شایسته تقدیر محور ستایشگر / رشته نوحه و سرود خوانی

هوای نو

علیرضا فرزام

استان تهران ، شهرستان دماوند

شایسته تقدیر محور ستایشگر / رشته نوحه و سرود خوانی

هوای نو

حجت الاسلام علی محمدی

استان تهران ، شهرستان تهران

برگزیده محور ستایشگر / رشته مناجات و ادعیه خوانی

هوای نو

یاسین زندی

استان تهران ، شهرستان ورامین

شایسته تقدیر محور ستایشگر / رشته مناجات و ادعیه خوانی

هوای نو

مهدی تدینی

استان خوزستان ، شهرستان دزفول

برگزیده محور ستایشگر / رشته آیین ها، سنت ها و مداحی های بومی

هوای نو

مصطفی ساعدی

استان بوشهر ، شهرستان بوشهر

شایسته تقدیر محور ستایشگر / رشته آیین ها، سنت ها و مداحی های بومی

هوای نو

سید قاسم هاشمی

استان اصفهان ، شهرستان اصفهان

شایسته تقدیر محور ستایشگر / رشته آیین ها، سنت ها و مداحی های بومی

هوای نو

حجت الاسلام رضا کریمی

استان قم ، شهرستان قم

برگزیده محور مدیر هیأت / رشته مدیر هیأت

هوای نو

مصطفی میرزایی

استان همدان ، شهرستان بهار

شایسته تقدیر محور مدیر هیأت / رشته مدیر هیأت

هوای نو

دکتر منصوره معصومی اصل

استان البرز ، شهرستان کرج

شایسته تقدیر محور مدیر هیأت / رشته مدیر هیأت

هوای نو

حجت الاسلام محمدعلی رضاپور

استان مازندران ، شهرستان ساری

برگزیده محور سخنران / رشته منبر برای مخاطب نوجوان

هوای نو

حجت الاسلام محمدحسین فردی نژاد

استان یزد ، شهرستان یزد

شایسته تقدیر محور سخنران / رشته منبر برای مخاطب نوجوان

هوای نو

حجت الاسلام شهاب امانت چی

استان قم ، شهرستان قم

شایسته تقدیر محور سخنران / رشته منبر برای مخاطب نوجوان

هوای نو

سرکار خانم مریم رستگار

استان قم ، شهرستان قم

برگزیده محور سخنران / رشته بانوان سخنران

هوای نو

سرکار خانم زهرا رحمانی اطهر

استان قم ، شهرستان قم

شایسته تقدیر محور سخنران / رشته بانوان سخنران

هوای نو

سرکار خانم عادله رنجبر

استان فارس ، شهرستان جهرم

شایسته تقدیر محور سخنران / رشته بانوان سخنران