برگزیدگان بخش نهاد هیأت

بخش نهاد هیأت

مهـرواره برگزیـدگان سـال هیــأت و تشـکلهای دیـنی جمهوری اسلامی ایران

هوای نو

هیأت مکتب الرقیه (س)

استان قزوین ، شهرستان قزوین

برگزیده رشته هیأت و خانواده

هوای نو

هیأت انصار ولایت دارالعباده

استان یزد ، شهرستان یزد

شایسته تقدیر رشته هیأت و خانواده

هوای نو

هیأت بانوان حریم حورا

استان یزد ، شهرستان یزد

شایسته تقدیر رشته هیأت و خانواده

هوای نو

هیأت زوار الزهرا (س)

استان تهران ، شهرستان تهران

برگزیده رشته هیأت و نوجوان

هوای نو

هیأت بیت النبی (ص)

استان قم ، شهرستان قم

شایسته تقدیر رشته هیأت و نوجوان

هوای نو

مرکز فرهنگی آینه

استان اصفهان ، شهرستان اصفهان

شایسته تقدیر رشته هیأت و نوجوان

هوای نو

حسینیه انقلاب اسلامی دختران

استان قم ، شهرستان قم

برگزیده رشته هیأت و امداد اجتماعی

هوای نو

هیأت دختران یُمنا

استان مازندران ، شهرستان بهشهر

شایسته تقدیر رشته هیأت و امداد اجتماعی

هوای نو

هیأت محبین حضرت فاطمه (س)

استان اصفهان ، شهرستان لنجان

شایسته تقدیر رشته هیأت و امداد اجتماعی

هوای نو

هیأت ریحانه النبی (ص)

استان البرز ، شهرستان کرج

برگزیده رشته هیأت و اقتصاد

هوای نو

مرکز فرهنگی آینه

استان اصفهان ، شهرستان اصفهان

شایسته تقدیر رشته هیأت و اقتصاد

هوای نو

هیأت رهپویان حسینی

استان خوزستان ، شهرستان ایذه

شایسته تقدیر رشته هیأت و اقتصاد

هوای نو

حسینیه انقلاب اسلامی دختران

استان قم ، شهرستان قم

برگزیده رشته هیأت، هنر و رسانه

هوای نو

هیأت دختران یُمنا

استان مازندران ، شهرستان بهشهر

شایسته تقدیر رشته هیأت، هنر و رسانه

هوای نو

هیأت هنر

استان اصفهان ، شهرستان اصفهان

شایسته تقدیر رشته هیأت، هنر و رسانه

هوای نو

کانون فرهنگی رهپویان وصال

استان فارس ، شهرستان شیراز

برگزیده رشته هیأت و شهدا

هوای نو

هیأت انصار ولایت دارالعباده

استان یزد ، شهرستان یزد

شایسته تقدیر رشته هیأت و شهدا

هوای نو

هیأت یامهدی (عج)

استان تهران ، شهرستان اسلامشهر

شایسته تقدیر رشته هیأت و شهدا

هوای نو

مجمع فرهنگی مذهبی الغدیر

استان اصفهان ، شهرستان کاشان

برگزیده رشته هیأت و شادی

هوای نو

هیأت انصار ولایت دارالعباده

استان یزد ، شهرستان یزد

شایسته تقدیر رشته هیأت و شادی

هوای نو

حسینیه انقلاب اسلامی دختران

استان قم ، شهرستان قم

شایسته تقدیر رشته هیأت و شادی

هوای نو

هیأت بیت النبی (ص)

استان قم ، شهرستان قم

برگزیده هیأت و معنویت و اخلاق

هوای نو

هیأت انصار ولایت دارالعباده

استان یزد ، شهرستان یزد

شایسته تقدیر رشته هیأت و معنویت و اخلاق

هوای نو

کانون فرهنگی رهپویان وصال

استان فارس ، شهرستان شیراز

شایسته تقدیر رشته هیأت و معنویت و اخلاق

هوای نو

هیأت انصار ولایت دارالعباده

استان یزد ، شهرستان یزد

برگزیده رشته هیأت و جهانی‌اندیشی

هوای نو

کانون فرهنگی تبلیغی حبل الله

استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد

شایسته تقدیر رشته هیأت و جهانی‌اندیشی

هوای نو

هیأت ثارالله(رهروان امام و شهدا)

استان زنجان ، شهرستان زنجان

شایسته تقدیر رشته هیأت و جهانی‌اندیشی