هیأت داوران

مهـرواره برگزیـدگان سـال هیــأت و تشـکلهای دیـنی جمهوری اسلامی ایران

داوران بخش نهادهیأت

حجت الاسلام میرحامد تقدیری

حجت الاسلام میرحامد تقدیری

هیأت و نوجوان

حجت الاسلام ابراهیم اخوی

حجت الاسلام ابراهیم اخوی

هیأت و نوجوان

علی جانباز

علی جانباز

هیأت و نوجوان

حجت الاسلام یاسر ماهری

حجت الاسلام یاسر ماهری

هیأت و نوجوان

دکتر طیبه اردستانی

دکتر طیبه اردستانی

هیأت و نوجوان

دکتر فاطمه احتسابی

دکتر فاطمه احتسابی

هیأت و نوجوان

حجت الاسلام دکتر محمد هادی شریعتی

حجت الاسلام دکتر محمد هادی شریعتی

هیأت و امداد اجتماعی

حجت الاسلام داوود صالحی

حجت الاسلام داوود صالحی

هیأت و امداد اجتماعی

دکتر نعمت‌الله کرم‌اللهی

دکتر نعمت‌الله کرم‌اللهی

هیأت و امداد اجتماعی

دکتر زینب اختری

دکتر زینب اختری

هیأت و امداد اجتماعی

حجت الاسلام دکتر علی جعفری

حجت الاسلام دکتر علی جعفری

هیأت و امداد اجتماعی

حجت الاسلام حمزه معلی

حجت الاسلام حمزه معلی

هیأت و اقتصاد

دکتر عادل پیغامی

دکتر عادل پیغامی

هیأت و اقتصاد

دکتر سیدمهدی زری‌باف

دکتر سیدمهدی زری‌باف

هیأت و اقتصاد

دکتر حسین بحرینی

دکتر حسین بحرینی

هیأت و اقتصاد

آسیه شریعت‌نژاد

آسیه شریعت‌نژاد

هیأت و اقتصاد

دکتر محمدحسین کشکولی

دکتر محمدحسین کشکولی

هیأت، هنر و رسانه

مجید زارع

مجید زارع

هیأت، هنر و رسانه

خانم محور

خانم محور

هیأت، هنر و رسانه

حجت الاسلام سیدمحمد صادقی آرمان

حجت الاسلام سیدمحمد صادقی آرمان

هیأت، هنر و رسانه

دکتر هاجر سلیمی نمین

دکتر هاجر سلیمی نمین

هیأت، هنر و رسانه

حجت الاسلام حسین جوشقانیان

حجت الاسلام حسین جوشقانیان

هیأت و شهدا

محمد علیان

محمد علیان

هیأت و شهدا

سیدمحمدصادق هاشمی

سیدمحمدصادق هاشمی

هیأت و شهدا

جعفر زمردیان

جعفر زمردیان

هیأت و شهدا

حجت الاسلام جواد شفیعیان

حجت الاسلام جواد شفیعیان

هیأت و شهدا

سرکار خانم حسن پور

سرکار خانم حسن پور

هیأت و شهدا

حجت الاسلام محمد صادقی

حجت الاسلام محمد صادقی

هیأت و شهدا

دکتر سیدبشیر حسینی

دکتر سیدبشیر حسینی

هیأت و شادی

محمدرضا شهبازی

محمدرضا شهبازی

هیأت و شادی

حجت الاسلام علی سرلک

حجت الاسلام علی سرلک

هیأت و شادی

حجت الاسلام محمد برمایی

حجت الاسلام محمد برمایی

هیأت و شادی

حجت الاسلام مرتضی وافی

حجت الاسلام مرتضی وافی

هیأت و شادی

اکبر شیخی

اکبر شیخی

هیأت و شادی

حجت الاسلام محمد سعیدی‌آریا

حجت الاسلام محمد سعیدی‌آریا

هیأت و معنویت و اخلاق

حجت الاسلام محمدهادی هدایت

حجت الاسلام محمدهادی هدایت

هیأت و معنویت و اخلاق

حجت الاسلام سیدمهدی خضری

حجت الاسلام سیدمهدی خضری

هیأت و معنویت و اخلاق

مهدی دردشتیان

مهدی دردشتیان

هیأت و جهانی‌اندیشی

حجت الاسلام سیدمحمد ذوالفقاری

حجت الاسلام سیدمحمد ذوالفقاری

هیأت و جهانی‌اندیشی

علاء قبیسی

علاء قبیسی

هیأت و جهانی‌اندیشی

محمد جهانشاهی

محمد جهانشاهی

هیأت و جهانی‌اندیشی

زینب شریعت‌مدار

زینب شریعت‌مدار

هیأت و جهانی‌اندیشی

دکتر رحمان یاسی

دکتر رحمان یاسی

هیأت و ساختار و تشکیلات

دکتر سعید غلامی

دکتر سعید غلامی

هیأت و ساختار و تشکیلات

حجت الاسلام حمیدرضا مهدوی‌ارفع

حجت الاسلام حمیدرضا مهدوی‌ارفع

هیأت و ساختار و تشکیلات

علی یکتا

علی یکتا

هیأت و ساختار و تشکیلات

هانی ایرانمنش

هانی ایرانمنش

هیأت و ساختار و تشکیلات

خانم منیره سیدی

خانم منیره سیدی

هیأت و ساختار و تشکیلات

عظیم کریمی

عظیم کریمی

هیأت و ورزش

احمد واعظی

احمد واعظی

هیأت و ورزش

جواد فروغی

جواد فروغی

هیأت و ورزش

محمد انصاری

محمد انصاری

هیأت و ورزش

روح الله رستمی

روح الله رستمی

هیأت و ورزش

دکتر ابراهیم خانی

دکتر ابراهیم خانی

هیأت و جهاد علمی

دکتر محمد سعید جبل عاملی

دکتر محمد سعید جبل عاملی

هیأت و جهاد علمی

دکتر بهرام رسولیان

دکتر بهرام رسولیان

هیأت و جهاد علمی

دکتر سارا سلیمی نمین

دکتر سارا سلیمی نمین

هیأت و جهاد علمی

حجت الاسلام  دکتر مهدی عباسی

حجت الاسلام دکتر مهدی عباسی

هیأت و خانواده

حجت الاسلام  دکتر جعفر جدیری

حجت الاسلام دکتر جعفر جدیری

هیأت و خانواده

حجت الاسلام  دکتر رضا مهکام

حجت الاسلام دکتر رضا مهکام

هیأت و خانواده

دکتر فروغ نیلچی زاده

دکتر فروغ نیلچی زاده

هیأت و خانواده

منصوره سادات مرتضوی

منصوره سادات مرتضوی

هیأت و خانواده

داوران بخش ارکان هیأت

سیدمهدی حسینی رکن آبادی

سیدمهدی حسینی رکن آبادی

محور شاعر

علی محمد مودب

علی محمد مودب

محور شاعر

یوسف رحیمی

یوسف رحیمی

محور شاعر

هادی جانفدا

هادی جانفدا

محور شاعر

حجت الاسلام دکتر حامد اهور

حجت الاسلام دکتر حامد اهور

محور شاعر

حسین پنجه شاهی

حسین پنجه شاهی

محور مدیر هیأت

حجت الاسلام علمی

حجت الاسلام علمی

محور مدیر هیأت

علی اکبر

علی اکبر

محور مدیر هیأت

دکتر سیدمحمدحسین میرهادی

دکتر سیدمحمدحسین میرهادی

محور مدیر هیأت

حجت الاسلام محمد داستانپور

حجت الاسلام محمد داستانپور

رشته منبر با محوریت نوجوان

حجت الاسلام مهدی فاطمی منش

حجت الاسلام مهدی فاطمی منش

رشته منبر با محوریت نوجوان

حجت الاسلام محمود شهرجردی

حجت الاسلام محمود شهرجردی

رشته منبر با محوریت نوجوان

حجت الاسلام دکتر سیدعلی اکبر محسنی

حجت الاسلام دکتر سیدعلی اکبر محسنی

رشته منبر با محوریت خانواده

حجت الاسلام دکتر نادم

حجت الاسلام دکتر نادم

رشته منبر با محوریت خانواده

حجت الاسلام ربانی

حجت الاسلام ربانی

رشته منبر در عرصه بین الملل

حجت الاسلام میرفندرسکی

حجت الاسلام میرفندرسکی

رشته منبر در عرصه بین الملل

حجت الاسلام سعیدیان

حجت الاسلام سعیدیان

رشته منبر در عرصه بین الملل

عاطفه سعیدی نژاد

عاطفه سعیدی نژاد

رشته بانوان سخنران

فاطمه گنجی

فاطمه گنجی

رشته بانوان سخنران

دکتر عظیم زاده اردبیلی

دکتر عظیم زاده اردبیلی

رشته بانوان سخنران

خانم پناهیان پورحسن

خانم پناهیان پورحسن

رشته بانوان سخنران

حاج مرتضی طاهری

حاج مرتضی طاهری

مضمون و محتوا با تاکید بر شعر فاخر

حجت الاسلام جواد محمدزمانی

حجت الاسلام جواد محمدزمانی

مضمون و محتوا با تاکید بر شعر فاخر

محمد صمیمی

محمد صمیمی

رشته نوحه و سرود خوانی

مهدی زنگنه

مهدی زنگنه

رشته نوحه و سرود خوانی

استاد ساعد آذری

استاد ساعد آذری

رشته نوحه وسرودخوانی

محمد رسولی

محمد رسولی

رشته نوحه و سرودخوانی

سعید هدایتیان

سعید هدایتیان

رشته مناجات و ادعیه خوانی

حجت الاسلام میرزامحمدی

حجت الاسلام میرزامحمدی

رشته مناجات و ادعیه خوانی

حاج عباس حیدرزاده

حاج عباس حیدرزاده

رشته مناجات و ادعیه خوانی

استاد مهدی امین فروغی

استاد مهدی امین فروغی

آیین ها، سنت ها و مداحی های بومی

استاد هوشنگ جاوید

استاد هوشنگ جاوید

آیین ها، سنت ها و مداحی های بومی

حاج حسین زبده

حاج حسین زبده

آیین ها، سنت ها و مداحی های بومی

حاج حسین هوشیار

حاج حسین هوشیار

آیین ها، سنت ها و مداحی های بومی

داوران بخش تولیدات هیأت

دکتر هاجر سلیمی نمین

دکتر هاجر سلیمی نمین

تولیدات هیأت

دکتر احمد عابدینی

دکتر احمد عابدینی

تولیدات هیأت

علی اکبر

علی اکبر

تولیدات هیأت

سعید حسینی

سعید حسینی

تولیدات هیأت

سید رفیع‌الدین رضوی

سید رفیع‌الدین رضوی

تولیدات هیأت

حجت الاسلام مهدی خداجویان

حجت الاسلام مهدی خداجویان

تولیدات هیأت

حمید محمدی محمدی

حمید محمدی محمدی

تولیدات هیأت

استاد مهدی امین فروغی

استاد مهدی امین فروغی

تولیدات هیأت

دکتر محمدرضا سنگری

دکتر محمدرضا سنگری

تولیدات هیأت

خانم دکتر مریم شادی

خانم دکتر مریم شادی

تولیدات هیأت

داوران بخش فرا هیأت

حجت الاسلام رمضان موسوی مقدم

حجت الاسلام رمضان موسوی مقدم

بخش فرا هیأت

حجت الاسلام احمد شرفخانی

حجت الاسلام احمد شرفخانی

بخش فرا هیأت

جلال غفاری

جلال غفاری

بخش فراهیأت

استاد مرتضی امیری اسفندقه

استاد مرتضی امیری اسفندقه

بخش فرا هیأت

سید مجید امامی

سید مجید امامی

بخش فرا هیأت

محسن سوهانی

محسن سوهانی

بخش فرا هیأت

سیدپویان حسین پور

سیدپویان حسین پور

بخش فرا هیأت

محمدجواد اخوان

محمدجواد اخوان

بخش فرا هیأت

مرتضی خلفی زاده

مرتضی خلفی زاده

بخش فرا هیأت

علی اصغر داوودابادی

علی اصغر داوودابادی

بخش فرا هیأت

فضه سادات حسینی

فضه سادات حسینی

بخش فرا هیأت

مهدی توکلیان

مهدی توکلیان

بخش فرا هیأت

مهدی دهقان نیری

مهدی دهقان نیری

بخش فرا هیأت

محمدحسن جعفرزاده

محمدحسن جعفرزاده

بخش فرا هیأت