اخبار هــوای نــــو

مهـرواره برگزیـدگان سـال هیــأت و تشـکلهای دیـنی جمهوری اسلامی ایران

هیأت ها باید نبض فرهنگ جمهوری اسلامی را در دست بگیرند

هیأت ها باید نبض فرهنگ جمهوری اسلامی را در دست بگیرند

دبیر دومین مهرواره هوای نو

وحید ملتجی دبیر مهرواره هوای نو در آیین اختتامیه دومین مهرواره هوای نو اظهار داشت:

امسال دبیرخانه ۹ ماه برپا بود. در مجموع ۶۸۹۲ هیأت شرکت کردند که ۲۵ درصد بیشتر از سال گذشته بود و ۱۵ هزار و ۵۶۸ اثر رسید و داوری شد. امسال ۴۱ رشته در4 بخش داشتیم.

اگر بخواهیم تمام رشته‌های مربوط به هیأت را احصا کنیم بالای 100 رشته می شود ولی امسال به همین تعداد رشته اکتفا کردیم.

هوای نو جشنواره نیست و بهانه ای برای در کنار هم بودن است، اصل ماجرا این است که هیأت هویت‌ساز است و کار فرهنگی باید به گروه‌های مردمی و در رأس آن هیأت‌ها واگذار شود.

هیأت ها باید نبض فرهنگ جمهوری اسلامی را در دست بگیرند، برایش تجویز کنند و سپس به مداوای آن بپردازند.

اگر این اتفاق بیفتد هیأت تبدیل به موتور پیشران انقلاب اسلامی می شود، این آن چیزی است که هوای نو بر اساس آن شکل گرفته است.

هوای نو بیشتر از این که مربوط به گذشته باشد مربوط به آینده است، با کمک همدیگر  قصد داریم ۴۰ سال آینده را طراحی کنیم. هوای نو دستی در سنت‌ها و دستی در آینده دارد. 

هیأت ها باید ریشه ها را به زبان امروز و فردای جوانان و نوجوانان ترجمه کنند.

از مسئولان نظام درخواست داریم که آرام آرام امورات و کارهای فرهنگی را به هیأت‌ها واگذار کنند.

فرهنگ جمهوری اسلامی باید در اختیار نهادهای مردمی باشد و سرسبد نهادهای مردمی هم هیأت ها و تشکل های دینی هستند.