اخبار هــوای نــــو

مهـرواره برگزیـدگان سـال هیــأت و تشـکلهای دیـنی جمهوری اسلامی ایران

هر هیأتی که پای درد مردم بیاید، مخاطب بیشتر دارد

هر هیأتی که پای درد مردم بیاید، مخاطب بیشتر دارد

رحیم آبفروش، مدیر بخش هیأت مهرواره هوای نو

رحیم آبفروش مدیر بخش هیأت مهرواره هوای نو و دبیر جامعه ایمانی مشعر در نشست تخصصی هیأت‌ها و تشکل‌های دینی برگزیده مهرواره هوای نو که صبح امروز شنبه ٢۴ اردیبهشت ماه برگزار شد، با طرح این سوال که چه باید کنیم که حاصل این نشست‌ها حفظ و حراست از ظرفیت هیأت باشد تا این گنجینه از دست نرود اظهارداشت: این مسئولیت تنها برعهده سازمان تبلیغات نیست و ما در جامعه ایمانی مشعر، خانه مداحان، کانون مداحان و اصلأ تمام هیأت‌ها در این زمینه وظیفه داریم.

وی ادامه داد: هیأت در دهه پنجم انقلاب، فوق برنامه نیست بلکه در متن جمهوری اسلامی است و اصلی‌ترین مسائل نظام را مرتفع می‌کند. ما جمع شدیم تا بگوییم برای حکمرانی الگو داریم. در زمانی که در جهان از NGO حرف زده می‌شود، ما تشکل مردم نهادی به نام هیأت با سابقه چندین ساله داریم.

آبفروش گفت: هر هیأتی که این روزها پای درد و مشکلات مردم هم آمده است از نظر جمعیت و مخاطب قابل توجه است. هیأت اجتماع مومنانه حول محور ثقلین برای احیای امر اهل بیت است. مهرواره هوای نو حول این تعریف شکل گرفت تا کارکردهای فراآیینی هیأت را نشان دهد‌.

دبیر جامعه ایمانی مشعر افزود: بنا داریم بگوییم اگر ما شب‌های جمعه جمع می‌شویم تا اشک بریزیم و سینه بزنیم در طول هفته برای مردم می‌دویم و برای مسائل اجتماعی و مشکلات مردم و نیازمندان تلاش‌هایی داریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در بخش هیأت مجموعا ١٧ رشته داشتیم که بیش از ۴۵٠٠ هیأت در آن شرکت کردند و مجموعا می‌توان گفت: حدود ٢٩ هزار رشته هیأت شرکت کننده داشتیم که در نوع خود یک اعجاز است.