اخبار هــوای نــــو

مهـرواره برگزیـدگان سـال هیــأت و تشـکلهای دیـنی جمهوری اسلامی ایران

فراخوان سومین مهرواره هوای نو آغاز شد!

فراخوان سومین مهرواره هوای نو آغاز شد!

شما و هیأت‌تان از امروز می‌توانید ثبت نام‌ کنید.

💠 فراخوان سومین مهرواره هوای نو آغاز شد!

🔸شما و هیأت‌تان از امروز می‌توانید ثبت نام‌ کنید.

🔹️بخش‌های سومین مهرواره هوای نو:
🔸نهاد هیأت
🔸ارکان هیأت
🔸تولیدات هیأت
🔸فرا هیأت
🔸بین الملل

 

برای ثبت نام و مشاهده اطلاعات بیشتر به صفحه مهرواره مراجعه نمایید.

💠 در هوای نو هیأت نفسی تازه کنیم....