اخبار هــوای نــــو

مهـرواره برگزیـدگان سـال هیــأت و تشـکلهای دیـنی جمهوری اسلامی ایران

جامعه نیاز به یک حیات اجتماعی دارد که در آن قطعا نقش هیأت‌ها خیلی پر رنگ است.

جامعه نیاز به یک حیات اجتماعی دارد که در آن قطعا نقش هیأت‌ها خیلی پر رنگ است.

دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران

نشست ششم از مجموعه‌ نشست‌های تخصصی مهرواره هوای نو با حضور دکتر علیرضا زاکانی، شهردار تهران امروز ۲۳ اردیبهشت در سالن همایش هتل لاله برگزار شد.
در این نشست که بخشی از آن به پرسش و پاسخ میان شهردار و مدیران و مسئولان هیأت‌های شاخص کشور و برگزیدگان مهرواره هوای نو اختصاص داشت شهردار تهران بیان داشت:
ما در تهران با تغییر رویکرد وارد شده‌ایم و رویکرد جدید ما رویکرد انقلاب اسلامی است و ما انسان را در واقع خلیفه الله بر روی زمین می‌دانیم.
در جامعه‌ای که انسان را اینگونه نمی‌بیند نگاه اقتصادی مبنای امور است ولی با این رویکرد جدید انقلابی مبنای اصلی فرهنگ است.
قبل‌تر این نگاه اقتصادی به شهر آسیب‌های زیادی به شهر زده است و ما الآن می‌خواهیم رویکرد شهر را عوض کنیم و نگاه تک بعدی به آن نداشته باشیم.
ما تهران را کلان‌شهر الگوی جهان اسلام می‌دانیم که برای رسیدن به‌ آن باید این تهران کنونی پوست‌اندازی کند. هم در هویت کالبدی و معماری و هم در بحث معنوی برای نشان‌دادن یک سبک زندگی ایرانی اسلامی به این تغییر نیاز دارد.
ما در هویت جدید داریم به سمتی می‌رویم که همه مجموعه‌های اثرگذار در آن سهیم باشند و بالتبع نقش هیأت‌ها در این رویکرد بسیار نقش ویژه‌ای است که برنامه‌های ویژه‌ای هم برای آن داریم.

ما در مدیریت مشارکتی‌مان سطوح مختلفی را قرار داده‌ایم و یکی از سطوح آن ایجاد قرارگاهی است که مسئولین و متولیان یک امر را آنجا دور هم جمع کنیم تا با کمک یکدیگر کار راه بیاندازیم.
یک سطح دیگر استفاده از نخبگان و رفع نیاز‌های یک شهر با وجود آنها است و در این بخش یک پیوستگی را داریم ایجاد می‌کنیم که یک بخش آن حول مطالعات نظری است که خروجی آن برای استفاده کل کشور می‌تواند باشد.
بخش دیگر کمک به کارکرد‌های روزمره و نوآوری‌ها برای ایجاد اثرات جدی در برنامه‌ها و مدیریت شهری است که بالتبع در این بخش‌ها یکی از موثرترین‌ها همین مسئولان و موثرین حوزه هیأت است که می‌توانند مثمر ثمر باشند. در سطح محلی نیز ما یک همبستگی را بین مردم هیئات و مساجد می‌خواهیم ایجاد کنیم و ۵۲ برنامه ذیل آن در محلات اجرا کنیم.

وی با اشاره به اینکه علاوه براینکه از حضور هیأت‌ها در تاثیرگذاری در شهر تهران استقبال می‌کند از آنها می‌خواهد که به کمک شهرداری بیایند ادامه داد:
ما در سه سطح می‌توانیم همکاری‌هایمان را بیشتر کنیم که یکی از آن‌ها بحث نیازها است که دوستان حاضر در جامعه هیأت در بحث نیازسنجی می‌توانند ما را کمک کنند. شما بزرگواران قطعا با حضورتان در شهر و تماس مستقیم با شهروندان این نیازها را بیشتر احساس می‌کنید. در مورد بعدی می‌توانیم به عنوان همکار کار مشترک تعریف کنیم و کارها را پیش ببریم.
هدف ما این است شهرداری را از یک نهاد خدمتگذار صرف به یک نهاد خدمتگذار فرهنگی اجتماعی تبدیل کنیم که قطعا هیئات به عنوان همکار می‌توانند کمک‌کننده این موضوع باشند.

سطح بعدی سطح پشتیبانی است و ما همینجا اعلام می‌کنیم که قطعا در سطح شهر هر هیأتی کار خوب و تاثیرگذار انجام دهد ما به عنوان پشتیبان در حد توان خودمان آن‌ها را یاری می‌کنیم.

زاکانی در ادامه با هیأتی خواندن خود و اینکه خودش را از خانواده هیأت می‌داند افزود: جامعه نیاز به یک حیات اجتماعی دارد که در آن قطعا نقش هیأت‌ها خیلی پر رنگ است. هیأت‌ها می‌توانند منتقل کننده تجربه ای ساختارمند برای انقلاب اسلامی باشند. از آنجا که جامعه ی ما ایستا نیست و یک جامعه محرک و پویا است هیأت‌ها به عنوان یک مجموعه پویا در حرکت رو به جلوی این جامعه نقش بسزایی دارند.
از طرفی در جنگ ترکیبی جدید و در عرصه‌های جدید جهاد علاوه بر عرصه جهاد خدمت هیأت ها سردمدار جهاد تببین و نقش‌آفرین در جهاد خدمت و منشا خدمت برای انقلاب اسلامی هستند.