پشت صحنه آیین اختتامیه دومین مهرواره هوای نو

پشت صحنه آیین اختتامیه دومین مهرواره هوای نو

برگزیدگان سال هیأت و تشکل های دینی جمهوری اسلامی ایران