فرهاد قائمیان از علمدار کربلا می گوید

فرهاد قائمیان از علمدار کربلا می گوید

آیین اختتامیه دومین مهرواره هوای نو