دعوت حجت الاسلام باباخانی به سومین مهرواره

دعوت حجت الاسلام باباخانی به سومین مهرواره

حجت الاسلام باباخانی، رییس سازمان هیأت و تشکل های دینی