حجت‌الاسلام صادقی آرمان

حجت‌الاسلام صادقی آرمان

صحبت های حجت الاسلام صادقی آرمان در مورد آمار ثبت‌نام هیئات در اولین مهرواره هوای نو