تیزر اختتامیه مهرواره هوای نو

تیزر اختتامیه مهرواره هوای نو

اختتامیه بزرگترین رویداد هیأت و تشکل های دینی جمهوری اسلامی ایران