تجلیل از پرچمدار جهادگران زن، سرکار خانم فاطمه گنجی

تجلیل از پرچمدار جهادگران زن، سرکار خانم فاطمه گنجی

آیین اختتامیه دومین مهرواره هوای نو