تجلیل از سه چهره برگزیده عرصه هیأت

تجلیل از سه چهره برگزیده عرصه هیأت

آیین اختتامیه دومین مهرواره هوای نو