فرا هیأت

مهـرواره برگزیـدگان سـال هیــأت و تشـکلهای دیـنی جمهوری اسلامی ایران

فرا هیأت

بخش «فراهیأت» در فصل جدید، علاوه بر آن‌که به حامیان هیأت‌ها می‌پردازد، پذیرای آثار و خدمات هنری و رسانه‌ای، آموزشی و پژوهشی و شبکه‌سازی برای هیأت‌هاست. در حالی که بخش عمده‌ای از این آثار، سال گذشته در بخش «تولیدات هیأت» داوری شده بود، در دور جدید به فراهیأت منتقل می‌شود.
این بخش، دو محور دارد که اولی، شامل خدمات مجموعه‌های فرهنگی ـ هنری و شامل رشته‌های بالاست و محور دوم به حامیان اختصاص دارد که دو رشته نهادهای حامی و افراد حامی آن را کامل می‌کنند.
هر دو محور این بخش در نسبت با تشکل‌های مختلف با هیأت تعریف می‌شوند.

مجموعه های فرهنگی و اجتماعی

assignment_turned_in

خدمات هنری و رسانه‌ای

تمام قامت در خدمت هیأت

در سال‌های اخیر، بنیادها، تشکل‌ها، مجموعه‌های فرهنگی و هنری فراوانی برای ارائه «خدمات هنری و رسانه‌ای» به هیأت تأسیس شده‌اند که در شمار حامیان هیأت قرار دارند و در این رشته، مجموعه اقدامات آن‌ها داوری می‌شود.
خدماتی مورد بررسی و داوری قرار می‌گیرد که اولاً در زیست‌بوم هیأت تعریف شده باشد و ثانیاً متعلق به یک نهاد بیرونی و در خدمت هیأت باشد نه خود هیأت.
بنیاد، تشکل، موسسه، شرکت، کانون و هر تشکیلاتی که قرار است در این رشته شرکت کند، باید از نهادهای مربوطه، مجوز رسمی داشته باشد و به خاطر مجموعه فعالیت‌هایش در این رشته شرکت کند.

assignment_turned_in

خدمات آموزشی و پژوهشی

آنان که هیأتی‌ها را آموزش می‌دهند

موسسه‌ها، بنیادها، اندیشکده‌ها و تشکل‌هایی که به هیأت خدمت می‌کنند، کم نیستند، اما آنان که «خدمات آموزشی و پژوهشی» ارائه می‌دهند، فراوان به نظر نمی‌رسند و به مجموعه‌هایی گفته می‌شود که اقدامات علمی در حوزه هیأت، مثل خدمات آموزشی و پژوهشی، راهبردی، مشاوره‌ای و... به جامعه هیأتی ارائه می‌کنند.
مجموعه خدماتی مورد بررسی قرار می‌گیرد که اولاً در زیست‌بوم هیأت تعریف شده باشد و ثانیاً متعلق به یک نهاد بیرونی و در خدمت هیأت باشد؛ نه خود هیأت. این تشکل، موسسه و هر تشکیلاتی که قرار است در این رشته شرکت کند، باید از نهادهای مربوطه، مجوز رسمی داشته باشد.

assignment_turned_in

خدمات شبکه‌سازی

شبکه‌سازی برای ارکان هیأت

مجموعه‌هایی که برای ارکان هیأت، به صورت رسمی و غیررسمی، جریان صنفی و تشکیلاتی با یک هدف واحد می‌سازند، می‌توانند در این رشته ثبت‌نام کنند. بنابراین در این رشته، مجموعه‌هایی که به‌ شکل و شیوه‌ای در ساما‌ندهی، سازماندهی، شبکه‌سازی و متشکل‌کردن هیأت‌ها و یا ارکان و عناصر هیأت مؤثر و‌ فعال بوده‌اند، مورد توجه قرار می‌گیرند.
علاوه بر اصل تشکل هیأت، ممکن است این اتفاق درباره ارکان اصلی هیأت، مثل مدیران، منبری‌ها، ستایشگران، شاعران هیأت، نغمه‌پردازان، میان‌داران، هنرمندان هیأت و... هم صورت گرفته باشد.
تشکیلات شبکه‌ساز، ممکن است هیأت هم داشته باشد، اما سازماندهی و شبکه‌سازی آن مورد توجه است.

حامیان

assignment_turned_in

نهادهای حامی

حمایت، فقط به پول نیست

وقتی نهادهای حامی سخن می‌گوییم، خیلی از موسسات، شرکت‌ها و تشکیلاتی مدنظر ماست که یا حمایت از هیأت، وظیفه ذاتی آن‌هاست یا بی‌چشمداشت و ریاکاری به منظومه و مجموعه هیأت کمک می‌کنند. این کمک‌ها، ممکن است مالی و اقتصادی نباشد، بلکه جنس حمایت حامیان، صنفی ـ تشکیلاتی باشد. به عبارت دیگر، نهادهای حامی، لزوماً با حمایت اقتصادی به هواداری هیأت‌ها نیامده‌اند و بعضی از این حمایت‌ها به منظور تسهیل امر هیأت است.
در این رشته، نهادهای مختلف دولتی، نیمه‌دولتی و عمومی و همچنین کارخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی که به جریان هیأت، خدمات پشتیبانی و حمایتی ارائه کرده‌اند، می‌توانند ثبت‌نام کنند.

assignment_turned_in

افراد حامی

آن‌ها که برای هیأت بزرگی می‌کنند

این رشته به افرادی از عموم مردم اختصاص دارد که با تکیه بر احساس تکلیف و وظیفه اجتماعی و با استفاده از توانمندی‌های فردی، موقعیت‌های اجتماعی و ظرفیت‌های پیرامونی خود به حمایت مادی و معنوی از هیأت‌ها پرداخته‌اند. گروهی از بانیان و حامیان که پناه هیأت‌های یک منطقه بوده‌اند، در زمره افراد حامی جا می‌گیرند.
همچنین خیرانی که مال خود را نذر ترویج مکتب اهل بیت علیهم‌السلام می‌کنند یا امام جمعه‌ای که حامی حقوق هیأت‌های شهر و دیار خود است یا آن عالم ربانی که در مسیر وحدت، انسجام و برادری هیأتی‌ها گام برمی‌دارد، فردیت حامی را در خود دارند.