تولیدات هیأت

مهـرواره برگزیـدگان سـال هیــأت و تشـکلهای دیـنی جمهوری اسلامی ایران

تولیدات هیأت

در این بخش، آن دسته از کارهای تولیدی مورد بررسی قرار می‌گیرند که توسط هیأت‌ها و یا به دست مجموعه‌های خدمت‌رسان به هیأت به تولید رسیده‌اند. یعنی دو گروه، مخاطب این بخش خواهند بود.

تولیدات محتوایی هیأت

این محور شامل همه محتوا‌های گردآوری و تولید شده توسط هیأت‌هاست که در 2 رشته دسته‌بندی می‌شود.

assignment_turned_in

کتاب ها

بعضی هیأت‌ها نویسنده هم تحویل مملکت داده‌اند. پس همه کتاب‌هایی که به قلم اعضای یک هیأت نوشته شده و به عنوان محصول آن هیأت به مرحله چاپ یا آماده نشر رسیده، می‌آید و در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
assignment_turned_in

سایر مکتوبات

در این رشته همه نوشته‌جات مکتوب به جز کتاب داوری می‌شود. بهترین مجله، جزوه، مقاله، نشریه، فصلنامه، پژوهش و... که در یک هیأت تولید شده و محصول آن هیأت قلمداد می‌شود، جایزه خواهد گرفت یا تقدیر خواهد شد.

تولید محصولات هیأت

محصولات فرهنگی که توسط خود هیأت‌ها به تولید رسیده‌اند، اینجا در پنج رشته داوری می‌شود.

assignment_turned_in

تولیدات فضاسازی محیطی

تمام تولیدات متناسب با آماده‌سازی محیطی هیأت‌ها مثل پرچم، کتیبه، ریسه‌های تزئینی، سازه‌های مختلف، لوازم تولید شده برای تبلیغات محیطی هیأت‌ها و... که توسط هیأت تولید شده‌اند، در این دسته قرار می‌گیرند.
assignment_turned_in

تولیدات کاربردی

این رشته شامل همه محصولات فرهنگی است که هیأت‌ها برای استفاده مخاطبان تولید می‌کنند. مثال باید بزنیم تا ذهنتان روشن شود؛ پوشاک، لوازم جانبی فردی یا همان اکسسوری‌ها، لوازم جانبی هیأت، هدایا و... در این قسم تولیدات داوری می‌شوند.
assignment_turned_in

تولیدات ‌رسانه‌ای

هر کار‌ رسانه‌ای تولید شده و یا خدمات رسانه‌ای ارائه شده توسط هیأت‌ها مثل کلیپ، نماهنگ، وبسایت، تبلیغات و... در این رشته جا می‌گیرند.
assignment_turned_in

بازی و سرگرمی

تولیداتی که هیأت‌ها برای ایجاد سرگرمی در کودکان و نوجوانان در قالب دیجیتال یا غیردیجیتال داشته‌اند، قرار است در این رشته مورد بررسی قرار گیرد.
assignment_turned_in

نرم‌افزار‌ها و سکوها

هر نرم‌افزار، برنامه کاربردی و سکو یا پلتفرمی که توسط هیأت‌ها برای ارائه خدمات، کمک‌رسانی، اطلاع‌رسانی و... تولید شده‌اند، همین جا ارزیابی می‌شود و خالق بهترین‌هاشان می‌روند روی صحنه و جایزه می‌گیرند.

تولیدات برای هیأت

حالا از هیأت بیایید بیرون و به مجموعه‌هایی نگاه کنید که خدماتی را برای هیأت‌ها ارائه می‌کنند. ما این خدمات را در چهار دسته جا داده‌ایم.

assignment_turned_in

تولیدات آموزشی و پژوهشی

همه تولیدات و خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه هیأت و یا موضوعات مربوط به هیأت در قالب انواع کتاب‌ها، مقالات، جزوات، پایان‌نامه‌ها و... که به دست دیگر مجموعه‌ها برای هیأت‌ها تولید شده‌اند، در این دسته جا می‌گیرند.
assignment_turned_in

تولیدات فضاسازی محیطی

یک بار همین رشته را در محور تولید محصولات هیأت خواندید. حالا مجموعه‌های بیرون از هیأت هم در این رشته رقابت می‌کنند و آن، شامل همه تولیدات متناسب با آماده‌سازی محیطی هیأت‌ها مثل پرچم، کتیبه، ریسه‌های تزئینی، سازه‌های مختلف، لوازم تولید شده برای تبلیغات محیطی هیأت‌ها و... است.
assignment_turned_in

تولیدات کاربردی، بازی و سرگرمی

تمام محصولات فرهنگی مورد استفاده در هیأت، مثل پوشاک، لوازم جانبی و شخصی یا همان اکسسوری، هدایا، همچنین تولیداتی که مخاطب آن‌ها کودکان و نوجوانان حاضر در هیأت است و برای سرگرمی کودکان و نوجوانان در قالب دیجیتال یا غیردیجیتال تولید شده‌اند، در این رشته کنار هم ارزیابی می‌شوند. تأکید می‌کنیم که این تولیدات باید در مجموعه‌هایی غیر از هیأت به ثمر نشسته باشد.
assignment_turned_in

نرم‌افزار‌ها و سکوهای رسانه‌ای

همه نرم‌افزار‌های کاربردی، سکوها یا پلتفرم‌های تولید محتوا و رسانه که توسط دیگر مجموعه‌ها برای ارائه خدمات، کمک‌رسانی، اطلاع‌رسانی و... در خدمت هیأت‌ها تولید شده‌اند، این‌جا جمع می‌شوند و انتخابشان با یک هیأت داوری است.